Post

Saccam

Taiwan

Op het Taiwanese vasteland tegenover de zandbank waar in 1624 Fort Zeelandia op was gebouwd, ontstond al spoedig een Nederlands-Chinese nederzetting, waarvan de naam, Saccam, vermoedelijk uit de taal van de oorspronkelijke bevolking van het gebied, de Siraya, is overgenomen. Toen de Chinezen die zich onder het VOC-bestuur op Taiwan hadden gevestigd in 1652 tegen hen in opstand kwamen, werd Saccam deels verwoest. Om deze reden werd het jaar erop Fort Provintia gebouwd.

Toen de Chinese krijgsheer Koxinga eind april 1661 Taiwan binnenviel, was Saccam de eerste plaats die hij innam. Het zou na de verdrijving van de Nederlanders de hoofdstad van het door hem gevestigde Tungnin-koninkrijk blijven.

Afbeeldingen