beschrijving beschrijving

Plankaart van de monding van de Demerary met bestaande en nieuw aan te leggen plantages

Afbeelding

Plankaart van de monding van de Demerary met bestaande en nieuw aan te leggen plantages

Heneman, C. von

Titel Leupe: Kaart van de Oostwal der rivier Demerary en de daaraan gelegene plantages.

Kaart van de monding van de Demerary en het gebied ten oosten daarvan, met daarop plantages en forten alsmede een grootschalig plan tot plantageaanleg. De namen van deel van de bestaande plantages staan in de percelen geschreven.

Onderdeel van een serie plannen voor de verdere ontwikkeling van de kolonie in de jaren ’70 en ’80 van de 18de eeuw.

Rechtsboven ‘Plan IV’

Schaalstok van 2000 Rijnlandse Roeden

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.