beschrijving beschrijving

Plankaart van de monding van de Demerary met bestaande en nieuw aan te leggen plantages

Afbeelding

Plankaart van de monding van de Demerary met bestaande en nieuw aan te leggen plantages

Heneman, C. von / Kanne, Carl Christiaan

Titel Leupe: Kaart van de Oostwal der rivier Demerary en de daaraan gelegene plantages.

Kaart van de monding van de Demerary en gebied ten oosten daarvan, met plantages en forten alsmede een grootschalig plan tot plantageaanleg. De namen van deel van de bestaande plantages staan in de percelen geschreven.

Rechtsboven ‘Plan IV’

Kopie van VEL1504.

Schaalstok van 3000 Rijnlandse Roeden.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.