Fort

Japara, fort

Omstreeks 1719 werd de loge in Japara vervangen door een fort met vier half bastions, terwijl op de heuvel aan de andere kant van de rivier een klein vierkant fort werd gebouwd.
In 1741 weerstond het fort met moeite de aanvallen van Chinese en Mataramse opstandelingen. De Hoge regering besloot daarom na de oorlog om het fortje op de heuvel uit te breiden tot een groter driehoekig fort. In 1774 bestond de bezetting uit een sergeant, twee korporaals en zestien soldaten.
In 1830 werd de bebouwing met uitzondering van de batterijen gesloopt, maar het fort bleef officieel een verdedigingswerk van de 4e klasse (tegen een inheemse vijand). De kanonnen werden in 1862 verwijderd, maar het burgerbestuur moest het fort onderhouden om in noodgevallen dienst te doen. In 1870 werd Japara officieel afgevoerd van de lijst van forten in Nederlands Indië. Zestigjaar later stonden de poort en muren nog overeind, maar was de aarden aanvulling van de wallen afgegraven. De poort en een deel van de muur zijn later afgebroken om een weg te maken voor de bouw van huizen op de heuvel.
De muren van het fort zijn hersteld. Er is een grote nieuwe poort gebouwd, die weinig lijkt op de oorspronkelijke poort. Het fort is een openbaar park en een doorgang voor omwonenden.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)

Abbas, Novida, Dutch forts on Java: a locational study (2001)