Post

Jepara

Indonesia

De havenstad Japara was één van de eerste VOC-vestigingen op Java (1614). De VOC kocht er aanvankelijk rijst om te verkopen op de Molukken. Door een conflict met het Mataram-rijk werd de VOC-factorij in 1618 echter aangevallen, waarna de VOC de stad verwoestte. De VOC keerde pas in 1651 terug; vanaf dat moment was de stad de hoofdplaats van de VOC in Mataram. In 1677 was de stad de uitvalsbasis van het compagniesleger onder bevel van Cornelis Speelman tijdens de opstand van Trunajaya tegen de soesoehoenan. In 1708 verhuisde het hoofdkwartier van de VOC op de noordkust van Java naar Semarang en werd Japara van minder betekenis. Omstreeks 1719 werd de loge in Japara vervangen door een fort met vier halfbastions, terwijl op de heuvel aan de andere kant van de rivier een klein vierkant fort werd gebouwd.

Afbeeldingen