Fort

Reis Magos, belegeringswerken tegen het fort van

Het Forte dos Reis Magos (fort van de Drie Koningen) ligt in de stad Natal in de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. Het werd gebouwd op de zuidelijke oever van de Potengi-rivier na de Portugese verovering van het gebied. Het ontleende zijn naam aan de dag waarop de bouw aanving, 6 januari 1598, Driekoningen.

In 1633 ondernam de WIC in Brazilië een expeditie om het fort te veroveren. De schepen voeren op 5 december uit vanaf Recife. De troepenmacht bestond uit 800 man, onder leiding van Van Ceulen, Bylsma, Caprentier en Lichthart. De vloot bracht een deel van de troepenmacht aan land bij Punto Negro, van waar deze soldaten naar het fort marcheerden. De volgende dag zetten ze de aanval in en na het aan land brengen van enkele kanonnen begonnen ze het fort tevens te beschieten met mortieren vanuit batterijen in de duinen.

Na enkele dagen gaf het Portugese garnizoen zich over. Binnen het fort werden 80 man, 9 bronzen en 22 ijzeren kanonnen aangetroffen.

Het fort werd bezet door 150 WIC-soldaten onder leiding van Majoor Garstman. Het kasteel werd omgedoopt tot Casteel Ceulen. Op 20 december voer de vloot terug naar Recife en kwam daar op 27 december aan.

Afbeeldingen