beschrijving beschrijving

Kaart van een moerassige strook gelegen tussen de Rivieren Suriname en Saramacca

Afbeelding

Kaart van een moerassige strook gelegen tussen de Rivieren Suriname en Saramacca

Mestrezat, Leonard

Titel Leupe : Situatie Kaart van het terrein tusschen de Plantagie Beekhuysen en Saramaca.

De kaart toont de ligging, omvang en precieze contouren van enkele moerassen gelegen tussen de Surinamerivier, ter hoogte van de Plantagie Beekhuysen (ten zuiden van Paramaribo) en de Rivier Saramacca.

Hiernaast is een deel het Wanika Pad en de Wanika Kreek ingetekend.

De kaart is met rode stippellijntjes in verticale zones verdeeld.

Van elke zone wordt in de legenda, met behulp van lettercombinaties, kort beschreven om welk soort terrein het gaat en wat de lengte (in Kettingen) hiervan is.

Schaal van 100 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 85 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.