beschrijving beschrijving

Kaart van het terrein tussen de rivieren Suriname en Saramacca

Afbeelding

Kaart van het terrein tussen de rivieren Suriname en Saramacca

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe : Kaart van situatie van de terrains tusschen de Rivieren Suriname en Sarameca, opgenomen op de distance van 4 uuren gaans, in 't noorden van de Kleyne Oranieweeg af.

Deze kaart laat een gebied zien van vier uur gaans (ca. 20 kilometer) tussen de rivieren Suriname en de Saramacca ten noorden van de ‘Kleijne Oranienweeg.’

Dit pad (aangegeven in rode inkt) ligt westwaards van de post Gelderland bij Joden Savanne.

Naast bos, moeras, savanne en kreken zijn ook enkele militaire posten ingetekend, waaronder de post Engeland op de plantage Berlijn.

Schaalstokken van 150 Kett. Rhynl. / 1 Uur gaëns = [ca. 1 : 35.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)