beschrijving beschrijving

Kaart van het gebied ten oosten van de Surinamerivier

Afbeelding

Kaart van het gebied ten oosten van de Surinamerivier

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Generaal Plan der begeven en gecultiveerden landen aan de Oostkant der Colonie van Surinaame enz., alsmede der nog onbegeeven landen tussen de Surinaeme, Comowyne, Pirica, Cottica enz. Verschillende mijlschalen.

Wollants weergave van Suriname toont bijna het gehele in 1781 bekende deel van Suriname ten oosten van de Surinamerivier. De kaart toont reeds alle kenmerken van de professionele militair-topografische kaarten zoals die elders veelal pas halverwege de negentiende eeuw in gebruik kwamen, onder meer in de aanduiding van het reliëf, de natuurlijke begroeiing en de overige gesteldheid van het terrein, het grondgebruik en de waterhuishouding. Aangegeven is ook het volledige tracé van het Cordon van Defensie tussen de post Gelderland aan de Surinamerivier en de Uitkijk aan de oostkust, in de aanleg waarvan Wollant een belangrijk aandeel had.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 800 Kettingen à 66 V.t Rhijnl. / 5 Hollandse Mijlen a 20 in een graad / 4 Uuren gaëns = [ca. 1 : 90.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)