beschrijving beschrijving

Kaart van de kust tussen de riviermondingen van de Suriname en de Berbice

Afbeelding

Kaart van de kust tussen de riviermondingen van de Suriname en de Berbice

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: “Figurative schets der Kolonie Suriname tot aan de Rivier Berbice.”

Deze kaart toont the rivieren en kreken tussen de Suriname en Berbice koloniën. De gecultiveerde stukken grond zijn gearceerd. Ook al lijkt de kaart gemaakt te zijn om de afstand tussen de koloniën alsook de omvang van de monding aan te duiden, toch is the schaal niet ingevuld. De kaart is dan ook onvoltooid, wat het beperkte aantal aangegeven namen eveneens verklaart.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.