beschrijving beschrijving

Kaart van nieuwe percelen aan de Marscallkreek

Afbeelding

Kaart van nieuwe percelen aan de Marscallkreek

Greenwald, S.

Titel Leupe: Kaart van landen leggende in de Rivier Suriname, stuytende aan de Marchals Creeq.

Deze kaart toont de plantages stroomopwaarts van de samenvloeiing van de Surinamerivier met de Marchallkreek nabij Weltevreden en Bergendal. De landmeter maakte de kaart in samenhang met de uitgifte van nieuwe houtgronden aan die kreek. De kreek werd daardoor vrijwel geheel ontgonnen en de kaart ervan moest meerdere keren worden bijgewerkt. Hier is dat gedaan in opdracht van P. Stolting en Q.J. Berlon. Deze schets geeft de situatie in 1777 weer een noemt de omvang in Surinaamse akkers (1 akker = 0,43 hectare) en de namen van de eigenaren. Soms waren de laatste niet geheel duidelijk, zo staat er bij de grond van A. Aria en J. Nassij dat het volgens ’t zeggen is. De kaart is ondertekend op 31 Mei 1777.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.