beschrijving beschrijving

Kaart van de plantage Boxel aan de Surinamerivier

Afbeelding

Kaart van de plantage Boxel aan de Surinamerivier

Deloncour

Titel Leupe: Kaart van een stuk land, gelegen tusschen de Plantagien Domburg en Vreedenburg enz.

Deze meting van nieuwe stukken land van de plantage Boxel aan de Surinamerivier en Parakreek is aangevraagd door de administrateur ervan, Frans Kerk. Een van deze stukken land is in 1697 toegekend aan Maria Magdalena van Gelre; de weduwe van dhr. Boxel. Het perceel blijkt 2000 Surinaamse akkers groot oftewel 860 hectare. Daarnaast is ook een strook van 137 akkers (58,91 hectare) aan de plantage toegevoegd, waarvan een groot deel aan de heer Pierre Touron blijkt te behoren. Verder is nog een perceel van circa 1000 akkers (430 hectare, aangegeven met de letter ‘A’) aan de Para kreek gemeten dat eveneens in bezit is van mevrouw van Gelre. Aangezien de omvang van dit laatgenoemde stuk land net onder de 1000 viel en dus niet aan het eerder uitgegeven warrande voldeet, heeft de landmeter met omliggende percelen van de WIC en plantage Leuwaarde lopen puzzelen om alles op orde te brengen; details zijn in de aantekening linksonder gegeven. Een tweede versie van deze kaart is verschenen om de Domburg plantage te hermeten, de landmeter schrijft: "dat ik bewijs heb dat den Joh. Verus Henriqueze qualijk geopereerd heeft" bij het trekken van zijn grenzen. De kaart is ondertekend op 19 Januari 1739.

Het noorden is onder.

Schaal van 130 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 123 strepen.

Zie ook het nagenoeg identieke exemplaar VEL1706.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.