beschrijving beschrijving

Kaart van geplande kanalen tussen de Suriname- en Saramaccarivier

Afbeelding

Kaart van geplande kanalen tussen de Suriname- en Saramaccarivier

Gardin, P.

Titel Leupe: _Kaart van de Duyvels

en Domino's-Creeken en daaraan gelegen Plantagien._

Deze kaart toont twee geprojecteerde kanalen tussen de Suriname

en Saramaccarivier. Daarnaast wordt ook een pad tussen de Surinamerivier en de Wanicakreek weergegeven. Deze kaart is bevestigd aan de een weergave van de Duivels

en Domineekreek (zie VEL1707A) en de voorgestelde kanalen zijn dus waarschijnlijk uitgravingen van deze kreken.

Het noorden is boven.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.