beschrijving beschrijving

Kaart van het district tussen Para en Saramacca

Afbeelding

Kaart van het district tussen Para en Saramacca

Moseberg, Johann Heinrich

Titel Leupe: Schetskaart van het District tusschen Para en Saramakka enz.

Deze kadastrale kaart van Johann Heinrich Moseberg geeft de in 1786-1787 uitgegeven en nog uit te geven landerijen weer langs het Pad van Wanica en die ten zuiden en zuidwesten daarvan tot voorbij de Pararakreek. Dit Pad van Wanica was de zuidwaartse voortzetting van de Wanicastraat aan de westkant van Paramaribo, en was de voornaamste toegangsweg over land naar het plantagegebied van Wanica tussen de Parakreek en de Saramacca. Tegenwoordig is dit onder de namen Indira Gandhiweg en John F. Kennedyweg de voornaamste zuidelijke uitvalsroute van Paramaribo. Ten tijde van Mosebergs opneming kwam het Pad zo’n 25 kilometer ten zuiden van Paramaribo uit op de Pararacweg, die men een stuk westwaarts kon volgen om ten slotte via een patrouillepad door het bos bij de militaire post Voorzorg aan de Saramacca te komen. Deze post is aangegeven, evenals de Uitkijk of Post Kijkuit aan de monding van de Wanicakreek. Verwijzingen naar het geprojecteerde Kanaal van Wanica ontbreken nog geheel.

Het noorden is onder.

Schaalstok van 800 Kettingen a 66 Rynl: voeten = [ca. 1 : 79.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)