beschrijving beschrijving

Kaart van landen aan het pad van Wanica

Afbeelding

Kaart van landen aan het pad van Wanica

Moseberg, Johann Heinrich

Titel Leupe: Project kaart van de landen welke aan de doorgetrokkene weg van 't pad van Wanica na Pararacs Creeq nog onbegeven zyn openleggende enz.

Deze kadastrale kaart van Johann Heinrich Moseberg geeft de in 1786-1787 uitgegeven en nog uit te geven landerijen weer langs het Pad van Wanica en die ten zuiden en zuidwesten daarvan tot voorbij de Pararackreek. Het afgebeelde Pad van Wanica was de zuidwaartse voortzetting van de Wanicastraat, die toen de westelijke begrenzing van de stad vormde, en was de voornaamste toegangsweg over land naar het plantagegebied van Wanica tussen de Parakreek en de Saramacca. Tegenwoordig is dit onder de namen Indira Gandhiweg en John F. Kennedyweg de voornaamste zuidelijke uitvalsroute van Paramaribo. Ten tijde van Mosebergs opneming kwam het Pad zo’n 25 kilometer ten zuiden van Paramaribo uit op de Pararacweg, die men een stuk westwaarts kon volgen om ten slotte via een patrouillepad door het bos bij de militaire post Voorzorg aan de Saramacca te komen.

Het noorden is rechtsonder.

Schaalstok van 800 Kettingen à 66 voet Rhijnlands = [ca. 1 : 40.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)