beschrijving beschrijving

Kaart van een verbinding van de Parakreek met de Surinamerivier

Afbeelding

Kaart van een verbinding van de Parakreek met de Surinamerivier

Desmaretz, P.D.

Titel Leupe: Caart van de doorsnyding van Para Creeq tot de rivier Suriname, tusschen de gronden hierby geëxpliceert.

Kort voor 1740 werden door het Surinaamse gouvernement plannen opgevat voor de aanleg van een waterverbinding tussen de Surinamerivier en de Parakreek, die enkele jaren later inderdaad tot stand kwam. Doel van deze doorsnijding was in de eerste plaats het verbeteren van de afvoer uit de Parakreek, waar de plantages vaak te maken hadden met wateroverlast. Daarnaast konden de planters hogerop aan de kreek langs deze weg gemakkelijker hun producten naar Paramaribo vervoeren. Deze projectkaart geeft het beoogde tracé van de doorsnijding aan, met ernaast de relatieve hoogteverschillen in voeten en duimen. De maker was de hoofdingenieur Pierre-Dominique Desmarestz (ook: Desmaretz, Desmaretsz), die gedurende de jaren 1734-1743 belast was met de bouw van het fort Nieuw Amsterdam en in deze periode incidenteel ook kaarten en ontwerpen voor andere werken leverde.

Het noorden is links.

Schaalstok van Sestigh kettingen Rijnlandse, ijder kett:E 66: Voeten = [ca. 1 : 8.300].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)