beschrijving beschrijving

Ontwerp van een post van het Cordon van Defensie

Afbeelding

Ontwerp van een post van het Cordon van Defensie

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Plans van Militaire posten op het Cordon, voor Hoofd en Subalterne Officieren, zoo mede hoe die ingerigt behoorden te wezen.

Vanaf het midden van de 18de eeuw groeiden de Marrons, ontsnapte slaafgemaakten die in de binnenlanden van Suriname nieuwe gemeenschappen vormden, uit tot steeds geduchtere tegenstanders. Nadat ze zich verenigd hadden onder leiding van de befaamde Boni, naar wie zij zich later ook gingen noemen, kwam het in 1771 uiteindelijk tot een grote oorlog, die bekend is geworden als de (eerste) Boni-oorlog. Deze eindigde in 1776 met de verdrijving van de Boni naar Frans-Guyana. Tussen 1774 en 1778 legde de koloniale overheid in de strijd tegen Boni het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad aan. De eerste ontwerpen en opmetingen voor deze doorgaande patrouilleweg met op geregelde afstanden militaire posten kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant.

Wollant ontwierp drie typen posten voor het cordon als geheel, die voornamelijk in omvang verschilden. Van dit ontwerp zijn door hem en anderen meerdere varianten voorgesteld; onduidelijk is echter of bij de aanleg inderdaad een eenvormig plan is gevolgd. Deze kaart geeft een variatie van de officierspost met een nieuwe indeling van kwartieren, de keuken en de slavenverblijven, en een profiel van de wand.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)