beschrijving beschrijving

Kaart van een gedeelte der kolonie van Suriname

Afbeelding

Kaart van een gedeelte der kolonie van Suriname

Heneman, Johan Christoph van

Titel Leupe: Kaart van een gedeelte der Colonie van Suriname.

Vanaf het midden van de 18de eeuw groeiden de Marrons, ontsnapte slaafgemaakten die in de binnenlanden van Suriname nieuwe gemeenschappen vormden, uit tot steeds geduchtere tegenstanders. Nadat ze zich verenigd hadden onder leiding van de befaamde Boni, naar wie zij zich later ook gingen noemen, kwam het in 1771 uiteindelijk tot een grote oorlog, die bekend is geworden als de (eerste) Boni-oorlog. Deze eindigde in 1776 met de verdrijving van de Boni naar Frans-Guyana. Tussen 1774 en 1778 legde de koloniale overheid in de strijd tegen Boni het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad aan. De eerste ontwerpen en opmetingen voor deze doorgaande patrouilleweg met op geregelde afstanden militaire posten kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant.

Deze aan Johan Christoph Heneman toe te schrijven kaart noemt de benodigde aantallen militairen voor de bezetting van de posten langs de geprojecteerde linie. Volgens de opsteller zou daarvoor in totaal zo’n 2000 man nodig zijn. (In werkelijkheid zou men het later met gemiddeld de helft minder moeten doen.) Langs de Perica en de Boven-Commewijne is het Cordon niet ingetekend; het zou hier uiteindelijk grotendeels over de plantages langs de oostoevers worden gelegd.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 1200 Ketting / 6 Uuren / 3 Mijl = [ca. 1 : 255.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)