beschrijving beschrijving

Kaart van het Cordon van Defensie

Afbeelding

Kaart van het Cordon van Defensie

Bernhardi, Heinrich Ludwig Ditloff

Titel Leupe: Generaal Kaarte der strekking van de Linie van defensie in de colonie Suriname. Met de gedetacheerde posten, zo als dezelve op den tegenwoordigen voet zijn bezet.

Deze kaart behoort tot de laatste overzichtwerken van het eerste cordon van defensie nabij de Commewijnerivier. Zoals genoemd in de aantekening linksboven toont deze kaart hoe het cordon de Commewijne-, Cottica

en Surinamerivier verbindt. Communicatiepaden en rivierroutes zijn daarbij van belang. Met verschillende kleuren zijn de soorten posten en voorzieningen aangeduid. Rechtsonder een cartouche.

Het noorden is onder.

Schaal van 800 kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 360 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)