beschrijving beschrijving

Verkenning van Suriname, gekopieerd naar de Labadistenkaart

Afbeelding

Verkenning van Suriname, gekopieerd naar de Labadistenkaart

Walraven, Maurits

Titel Leupe: _"Kaart van de Suriname-, Commewijne

en Cottica-rivieren met aanliggende plantages."_

Deze kaart is gekopieerd naar de zogenoemde labadistenkaart uit 1686, die tot omstreeks 1920 deel uitmaakte van de collectie van de Koloniale Bibliotheek in Paramaribo. Die originele kaart is sindsdien verloren gegaan, zodat de hier getoonde kopie nu de enige nog bestaande weergave is van deze vroege verkenning van het oostelijke deel van Suriname. In 1684 kwam een groep labadisten, volgelingen van de voormalige jezuïet Jean de Labadie, uit hun woongemeenschap te Wiewerd in Friesland naar Suriname. Zij vestigden zich in een afgelegen eigen nederzetting aan de oostoever van de Surinamerivier op een kleine 100 kilometer stroomopwaarts van Paramaribo, die de naam La Providence (De Voorzienigheid) kreeg. De gronden daar bleken echter minder geschikt voor de landbouw, waarop een aantal leden van de gemeenschap in 1686 een uitgebreide verkenningstocht door de kolonie ondernam om elders een betere locatie te zoeken. De resultaten werden vastgelegd in de genoemde kaart, die overigens waarschijnlijk ook ten dele is gebaseerd op die van Willem Mogge (Maritiem museum Rotterdam, K119). Op de labadistenkaart komt onder meer de vroegste vermelding van de nieuwe forten Para en Commewijne (later Sommelsdijck) voor, maar La Providence zelf ontbreekt opmerkelijk genoeg. De nederzetting met de omringende plantage werd uiteindelijk in 1719 verkocht, na het definitieve uiteenvallen van de labadistengemeenschap.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 4 geometrise mijlen / 5 Hollandse mijlen of uuren gaans = [ca. 1 : 345.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Bubberman, F., Links with the past; the history of the cartography of Suriname 1500-1971