beschrijving beschrijving

Kaart van het Cordon van Defensie, Plan VI, van de post Wolfenbuttel tot de post Willemsburg

Afbeelding

Kaart van het Cordon van Defensie, Plan VI, van de post Wolfenbuttel tot de post Willemsburg

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Kaarten van het Cordon van Defentie. Plan VI. Tusschen de Comewyne Divisie by Wolfenbuttel en de Cottica Divisie by Willemsburg.

Vanaf het midden van de 18de eeuw groeiden de Marrons, ontsnapte slaafgemaakten die in de binnenlanden van Suriname nieuwe gemeenschappen vormden, uit tot steeds geduchtere tegenstanders. Nadat ze zich verenigd hadden onder leiding van de befaamde Boni, naar wie zij zich later ook gingen noemen, kwam het in 1771 uiteindelijk tot een grote oorlog, die bekend is geworden als de (eerste) Boni-oorlog. Deze eindigde in 1776 met de verdrijving van de Boni naar Frans-Guyana. Tussen 1774 en 1778 legde de koloniale overheid in de strijd tegen Boni het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad aan. De eerste ontwerpen en opmetingen voor deze doorgaande patrouilleweg met op geregelde afstanden militaire posten kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant.

Wollants serie werd vrijwel zeker in 1774 gemaakt, nadat het definitieve besluit tot de aanleg was genomen en voordat Wollant later dat jaar assistent-posthouder werd geplaatst in Antoe-plantage, in het zuidoosten van de kolonie. De volgorde van de afzonderlijke bladen is van zuidwest naar noordoost, dus van de Jodensavanne en de post Gelderland aan de Surinamerivier naar de geprojecteerde post Uitkijk aan de zeekust. De deelkaarten sluiten steeds direct op elkaar aan, met de aantekening echter dat niet alle kaarten op dezelfde schaal getekend zijn. Dit blad toont de nederzettingen, kreken en bossen aan het cordon gelegen tussen de Commewijne en Cotticadivisie. Twee profielen geven daarnaast het pad met nabijgelegen bos aan.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 200 Kettingen à 66 V:t Rhynl. = [ca. 1 : 23.000] / profielen 40 Voet = [ca. 1 : 185] / [2] 60 Voet = [ca. 1 : 375].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)