beschrijving beschrijving

Gedetailleerde kaart van het Cordon van Defensie tussen de rivieren Commewijne en Cottica

Afbeelding

Gedetailleerde kaart van het Cordon van Defensie tussen de rivieren Commewijne en Cottica

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: ”Kaart van 't cordon van defensie getrocken om de colonie van Suriname, alsmeede de situatie van 't terrain op een half uur gaans regts en links van de lijn taens in 't werk sijnde onder de ordres van Zijne Excellentie d'Heere Jan Nepveu, Gouverneur General enz." Met twee afzonderlijke plans.”

Vanaf het midden van de 18de eeuw groeiden de Marrons, ontsnapte slaafgemaakten die in de binnenlanden van Suriname nieuwe gemeenschappen vormden, uit tot steeds geduchtere tegenstanders. Nadat ze zich verenigd hadden onder leiding van de befaamde Boni, naar wie zij zich later ook gingen noemen, kwam het in 1771 uiteindelijk tot een grote oorlog, die bekend is geworden als de (eerste) Boni-oorlog. Vandaar dat de gouverneur Jan Nepveu besloot een groot verdedigingswerk aan te leggen tussen 1774 en 1778 ter bescherming van de oostelijke plantagegebieden en het aangrenzende kustgebied. Hier een deel van het nieuw ontworpen tracé van het Cordon van Defensie tussen de Cottica en de Commewijne aangegeven. Het Cordon is met een rode lijn getekend en loopt vlak langs gedetaileerd ingekleurde plantages, nederzettingen en bossen. Op de kaart rechtonder is een versimpelde weergave gegeven, en op de plattegronden een aanzichten rechtsboven zijn de verschillende soorten posten op het Cordon getoond.

Het noorden is onder.

Schaal van 1 : 34.540.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)