description description

Map of the diocese of Timmoraatie province

Image

Map of the diocese of Timmoraatie province

Campen, Johannes van / Leusecam, Martinus / Rumpf, Isaac Augustin

Title in the Leupe catalogue (NA): "Generaale beschrijvingh der landpaalen gelegen en sortabel onder het gebiet van d'Ed. O.I.C. in den omtrek van het geheel mitsgaders wijduijtstreckent eijlant Ceijlon bestaande in een en dartig stux soo generale als speciaale landtcaarten", bevattende een "generale lantcaarte van het geheele eijlant Ceijlon", een "generale lantcaarte van het geheel commandement Jaffanapatnam", een "generale lantcaarte" van de Jaffanapatnamsche vier provincieen, en 28 speciale kaarten.

Notes in the Leupe catalogue: Dewelke hooggevenereerde ordre van den Wel Edelen Achtbaren Heere Mr. Isaac Augustin Rumpf, Raad extraordinair van Nederlants India gouverneur en directeur des opgemelden eijlants Ceijlon enz. met den resorte van dien, door d' ondervolgende persoonen met veele moeijte en diligentie na voorgaande exacte meetinge ser accuratelijk sijn opgemaakt en welgemelde Sijn Edele overgegeven geworden, te weten: Johannes van Campen en Martinus Leusecam int Casteel Colombo den 20 October anno 1719 / Schenking Departement van Kolonieën, zie Verslag 1880, blz. 3 / Te vinden in Kol. aanwinsten no 206 / [added in pen:] Ie afd. aanw. 1892 32A en 32B, Aanwinsten 598-599, zie p. 63a-63b voor inhoudsopgave.

Notes on reverse: De Provintie Timmoraatie in 5 kerken begrepen, als: Nawakoelij, Chiavagacherij, Warrenij, Catchiaij, en Euloedoematuael.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.