9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de Fuikbaai

Kaart van de Fuikbaai
 
 

Titel Leupe: Plan van d' Fuykhaven, met het fort Collenburg.
Het meest oostelijk gelegen verdedigingswerk op Curaçao uit de tijd van de Nieuwe WIC was Fort Collenburg, dat in 1714 na de Franse aanval onder Jacques Cassard werd opgericht tegenover de toegang tot de Fuikbaai. De kleine versterking zonder bastions kreeg toen aan de zeekant een batterij van maximaal zes kanonnen en was aan de landzijde zelfs in het geheel niet voorzien van geschut. In deze weinig effectieve vorm is Fort Collenburg tot het eind van de compagniesperiode gehandhaafd, zonder dat er ooit serieuze plannen zijn opgesteld voor verbetering en uitbreiding. Projectkaarten en -plannen zijn dan ook niet beschikbaar.
Deze schematische kaart van de Fuikbaai als geheel diende als bijlage bij het rapport van kapitein Cornelis Schrijver uit 1737, die daarin ten aanzien van de defensie ter plaatse verder ook geen aanbevelingen doet. Wel vermeldt hij in de legenda met enige kritische nadruk de laagte van de fortmuren, die het noodzakelijk maakten om de schietsleuven voor de kanonnen zo nauw te maken dat een vijand er niet doorheen kon klimmen.
Het noorden is boven.
Schaalstok van 2400 voeten = [ca. 1 : 3.420].

vervaardiger Schrijver, Cornelis

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1737

materiaal

papier

soort tekening
techniek

pen

inscriptie

Verklaringen: [boven] een beschrijving met een legenda bij de letters A t/m K : Explanations: [above] a description including a key to the letters A to K : Van a tot E, is 1940 treeden, die gemeete en bevonde Zyn, dat 40 treeden 90 voete Geeve, en zoo komt voor het geheel 4365 voeten, Van b tot F is 1823 treeden, als hier boove, maake 4101¾ voeten. van G tot H een 6 lb:der Schoot. Van G tot I, en van G tot K, vol Creupelbosch, zoo hoog als de Schanz, dat men daar niet over heen kan zien, de muuren van de Schanz, niet hooger, dan dat men daar gemackelyk kan ooverklimmen. Om die reeden, dat het Fort zoo laag is, Zyn de Ambrasuur gaaten, ook gants naauw Gemaakt, om te verhinderen dat de vyand, daar niet door soude klimmen, Bij attaque. De Fuykhaeve gemeeten als volgt: a.b is 506 voeten. d.c is 59 voeten. b.c is 80 voeten. a.d is 267 voeten Schrijver, Cornelis

afmetingen

27 x 38 cm.

nummer

VEL637B

VEL637C

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Fuik Baai
fort(en) Collenburg, fort (Curaçao)

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 95