Fort

Collenburg, fort (Curaçao)

Het meest oostelijk gelegen verdedigingswerk op Curaçao uit de tijd van de Nieuwe WIC was Fort Collenburg, dat in 1714 na de Franse aanval onder Jacques Cassard werd opgericht tegenover de toegang tot de Fuikbaai. De kleine versterking zonder bastions kreeg toen aan de zeekant een batterij van maximaal zes kanonnen en was aan de landzijde zelfs in het geheel niet voorzien van geschut. In deze weinig effectieve vorm is Fort Collenburg tot het eind van de compagniesperiode gehandhaafd, zonder dat er ooit serieuze plannen zijn opgesteld voor verbetering en uitbreiding.

Afbeeldingen