9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de Nederlandse bezittingen in Guyana

Kaart van de Nederlandse bezittingen in Guyana
 
 

Titel Leupe: Generale en speciale kaart der Colonien van de republicq der Ver. Nederl., geleegen in Guyana, langs de Zeekust der rivieren Poumaron, Essequebo, Demerary; van de grensen van Berbice tot de rivier Morocco aan de grens in de Spaansche Bezitting Oronoco.
De kaart toont onder andere de algemene topografie, de plantagegebieden, de fortificaties, de (militaire) verbindingswegen en het agrarisch grondgebruik.
Legenda: Koffy. Zuiker. Katoen. Cacao. Bosch. Verlaate- Braak- en Kostgronden. Steenbakkereij en Mezeley. Werk- en Bouwhout. Zaag Moolen. Ryst- Tabakgronden. Kerk. Indianen Dorpe en Wooningen. A t/m F: Geprojecteerde Linien, en Canaals tot eene binnenlandsche Communicatie en Defensie. x t/m y: Geprojecteerde Militaire Posten van Europeesche Soldaaten, en Neger Militie Cultures tot den Onderhoud der Troupen. AA Terrain reservé. aa Batteries projettés. bb Canaux projettés. cc [idem]. dd [idem]
Opschriften: NB de Rivier Cajonie heeft naar omtrent nog 2000 Roeden Loop, een Vall genaamt Akajoe. De Oevers der Rivieren en Kreeken Zyn meest all met Zwaare Bosschen, en de Savaanes of Weilanden met Kruipelbosch, en Riet bewassen, ’t welk laatste rottende tot Sluik wordt; en terwijl het Regenwaater niet genoegzaam kan afloopen, zoo zijn de Weilanden veel moerassig.
Schaalstok van 6000 Roeden (schaal ca 1:193.000)
Dit is een manuscriptversie van VEL1490A. Zie ook VEL1488.

vervaardiger Bouchenroeder, F. van

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1796

materiaal

papier

soort tekening
techniek

pen

ingekleurde tekening

inscriptie

Generaale en Speciaale Kaart der Colonie van de Republicq der Vereenigde Nederlanden Geleegen in Guayana Langs de Zeekust de Rivieren Ponmaro, Essequebo, Demerary, van de Grensen van Berbice tot de rivier Morocco aan de Grens in de Spaansche Besittingen Oronoco. Bouchenroeder, F. van

afmetingen

2 dln., totaal 66 x 102,5 cm

nummer

VEL1489

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Kyk Overal Leguan Island Wakenaam Island Hog Island Flag Island Essequibo Demerara, rivier
fort(en) Zeelandia, fort (Essequibo) Kyk Overal, fort

landerij / plantage   banderol / cartouche / versiering   vesting   plattegrond / kaart   legenda