Post

Kyk Overal

Guyana

De Essequibo (ofwel Isekepe genoemd in de 18de eeuw) rivier ligt in het noorden van Zuid-Amerika, nu Brits Guyana. Al vanaf het begin van de 17de eeuw werd dit gebied door de Nederlanders bevaren. In de loop der tijd ving men aan met de verbouw van suikerriet. Ook werd er handel gedreven in orianeverf, maaraan-olie en diverse houtsoorten. Deze producten werden met de indianen uit het binnenland geruild tegen Europese producten. Aan de Essequibo rivier werd er al in het begin van de 17de eeuw een volksplanting of een patroonschap opgericht door de heer Joost van der Hooge, met de naam Nova Zelandia. Dit soort patroonschappen werden door de WIC verleend aan eigenaren van land, vergelijkbaar met plantagehouders. Met het verschil dat een plantage meestal uit één hoofdhuishouden bestaat en een patroonschap uit veel meer huishoudens. Van der Hooge trof een oudere Portugese versterking aan. Op de poort van het gebouw was het symbool van het Portugese rijk te zien. Van der Hooge herdoopte dit fort met de naam 'fort ter Hooge'. Later kreeg het de naam 'Kijk Overal'. De versterking lag op een klein eiland stroomopwaarts de Essequibo, op de samenvloeiing van de Cayuni en Mazaruni rivier. Vanaf het begin van de 17de eeuw werd deze streek, waar drie rivieren samenvloeien, geweid aan suikerplantages. 3 à 4 plantages behoorden de WIC toe; 12 à 15 aan particuliere planters. Verder stroomopwaarts van de rivier Cayouni schijnt er ook een kleine post te hebben gelegen waar paarden gekocht werden van kooplieden uit Spaans Guyana. Tot 1657 werd er aan deze kolonie geen speciale aandacht geschonken. Pas in 1657 begon een nieuwe fase van kolonisatie van het gebied. In dat jaar werd het bestuur van de regio aan de Directie der Nieuwe Colonie op Isekepe gegeven. Deze directie bestond uit bestuursleden die de steden Middelburg, Veere en Vlissingen vertegenwoordigden. De nieuwe kolonie had vanaf dat moment de naam Nova Zeelandia. Essequibo en Pomeroon werden in 1666 door de Engelsen aangevallen. Pomeroon werd door de Engelsen veroverd en verlaten, maar Essequibo werd teruggewonnen en in 1669 kwam de kolonie rechtsstreek in handen van de WIC. De post Kijk Overal bleef tot 1718 hoofdplaats van de kolonie en zetel van de commandeur. In 1718 werd de hoofdplaats naar de vestiging Cartabo verplaatst, tegenover Fort Kijk Overal, en in 1739 naar fort Zeelandia, op het Vlaggeneiland.

Afbeeldingen