9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van Willemstad en omgeving

Kaart van Willemstad en omgeving
 
 

Titel Leupe: Plan en Profilen van de haven en Willemstad op het Eyland Curaçao, zo als deselve by naauwkeurige meeting en peylinge bevonden is op den 26 Aug. 1748.
Deze zeldzame hydrografische kaart met drie profielen van de toegang tot de Sint Annabaai, gebaseerd op metingen en peilingen van 26 augustus 1748, is in oorsprong mogelijk ook een werk van de militair ingenieurs Carel Gustaaf Schrijver en Godfried Carel Esdré. In het Nationaal Archief zijn nog twee andere versies bewaard gebleven, met inventarisnumers 4.VEL 599 en 4.OBPV 1.131, die echter geen van beide uitsluitsel geven over de maker. De hier afgebeelde kaart betreft een enkele tientallen jaren jongere kopie, gezien de stijl van de belettering en andere elementen in de weergave. Als meest waarschijnlijke maker komt de militair ingenieur Johan Christoph Heneman in aanmerking, die in de jaren zeventig van de achttiende eeuw verder voornamelijk in Suriname, Essequibo en Demerara werkzaam was. Zie ook de vergelijkbare kaart van de Caracasbaai op VEL643.
Het noorden is boven.
Schaalstokken van 70 Roede Rhijl. = [ca. 1 : 2.600] / [profielen] 50 Roede Rhijl. = [ca. 1 : 1.400].

vervaardiger Heneman, Johan Christoph van

(toegeschreven aan landmeter/kaartenmaker)

Schrijver, Cornelis

(gewerkt naar)

Esdré, Godfried Carel

(gewerkt naar)

periode

ca. 1775

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

Verklaringen: [rechtsonder] een legenda bij de letters A t/m I : Explanations: [lower right] a key to the letters A to I : Aanwijzing der Letteren. A. De Willem Stad. B. Fort Amsterdam. C. Water Fort. D. Mond of Innkomen der Haven. E. Plaats alwaar de Uijtstroming van het Binne Water, zig in de Haven verliest. F. Plaatzen, alwaar de Voet van het Gebergte tot aan het Water komt. G. Situatie van de Mond des Binnen-Waters, voor desselfs Verwijdering. H. Banck of Rif aan de West Zijde der Haven, hebbende van 2 tot 12 Voet Water, loopende wijders stijl diep. I. Banck of Rif aan de Oost Zijde, hebbende mede van 2 tot 14 Voet Water, alwaar de Boeij legt, loopende verders stijl diep. [onder] bij de profielen ef, cd en ab : [below] with the profiles ef, cd and ab : Profil op de Geslingerde Lijn e.f. strekkende zig NO. te Oosten, en ZW. ten Zuiden, gaande over het Diepste van den Bodem der Haven, beginnende aan het Inkomen of Mond derzelve, tot af en aan den Noorderhoek van het Waaij Gad. Hoogte van het Water op den 26.e Augustus 1748. NB. ider Vadem is gemeten en gerekend, op 6 Rhijnl: Voeten. Profil op de Lijn c.d. vertonende op die Plaats alsmede de Brete, Diepte en het beloop van den Bodem der Haaven. Hoogte van het Water op den 26 Aug: 1748. Profil op de Lijn a.b. vertonende te dier Plaatse de Brete, Diepte en het beloop van den Boden der Havan. Hoogte van het Water op den 26 A: 1748. Heneman, Johan Christoph van

afmetingen

50 x 94 cm

nummer

VEL598

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Willemstad
fort(en) Amsterdam, fort (Curaçao) Waterfort, Punda

plattegrond / kaart   Hydrografie  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 62-63