Fort

Amsterdam, fort (Curaçao)

Als hoofdzetel van de WIC in de regio was Curaçao al direct na de verovering in 1634 voorzien van een grote, goed gebouwde vesting, Fort Amsterdam, die in latere jaren nog werd uitgebreid. De voortdurende dreiging van oorlog tussen de Europese zeemogendheden in de achttiende eeuw leidde ertoe dat regelmatig gerichte plannen werd opgesteld voor de verdere verbetering van de verdediging van het eiland. Een groot aantal projectplannen met dat doel is bewaard gebleven, maar in de praktijk is van al deze plannen weinig terechtgekomen.

Afbeeldingen