beschrijving beschrijving

Kaart van de campagnes van Louis-Henry Fourgeoud

Afbeelding

Kaart van de campagnes van Louis-Henry Fourgeoud

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Algemeene kaart van de Colonie op Provincie Suriname, met de rivieren en districten van dien, mitsgaaders de coursen en marschen der gedaane expeditien, tot opsporing der gerebelleerde Slaven door de troepes van den Staat, onder de orders van den Colonel Fourgeoud.

De Marrons waren van oorsprong slaafgemaakten die de plantages hadden ontvlucht en in de Surinaamse binnenlanden nieuwe gemeenschappen vormden. Hun aantallen groeiden in de loop van de 18de eeuw, mede doordat ze overvallen op plantages pleegden en de daar werkzame slaven meenamen naar hun dorpen. Ze werden dan ook een steeds grotere bedreiging voor het plantagesysteem. Door vrede te sluiten met de Aukaners, Saramaccaners en Matawai hoopte de overheid in de jaren zestig van de achttiende eeuw de bedreiging te beteugelen. De Boni-oorlogen in de jaren '70 van de 18de eeuw maakten duidelijk dat deze hoop ijdel was. Door de verschillende expedities tegen de Marrons en de contacten met de groepen waarmee vrede was gesloten, brachten in deze periode de Nederlanders wel steeds grotere delen van het nog onbekende binnenland in kaart.

Deze kaart, gebasseerd op het werk van Alexander de Lavaux, geeft de campagnes weer van het expeditieleger uit de Republiek dat onder commando van de Zwitserse kolonel Louis-Henry Fourgeoud van 1773 tot 1778 de Surinaamse bossen doorkruiste. In totaal werden in deze periode ca. 1100 militairen in Staatse dienst naar de kolonie gezonden om de Boni-Marrons te helpen bestrijden. Hoewel de titel van de kaart anders suggereert, waren ook de militairen waarover men in Suriname reeds beschikte bij de campagnes betrokken.

Doorslaggevend voor de verdrijving van de Boni uit Suriname was de ontdekking en verwoesting van hun grote dorpen ten noorden van de rivier Coermotibo en de Wanekreek, op de kaart aangegeven met de letters (K), (L), (N) en (O). De rol van lokale militairen was hierbij aanzienlijk. De actie van 20 augustus 1775, tegen de dorpen aangegeven met de letter (L), betrof een gezamenlijk optreden van Staatse troepen, militairen in dienst van de Sociëteit van Suriname en manschappen van het Vrije Korps, elk met een colonne van honderd man sterk. De ontdekking en vernietiging in 1774 en 1776 van de dorpen op de kaart aangegeven met de letters (K) en (N) komt zelfs geheel en al op het conto van detachementen uit het Vrije Korps.

Het noorden is onder.

Schaalstok van Acht Mijlen = [ca. 1 : 322.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)