Post

Marowijne, rivier

Suriname

Deze rivier werd verkend in de tweede helft van de achtiende eeuw en gold als grens tussen de Franse en Nederlandse kolonie.

Afbeeldingen