beschrijving beschrijving

Kaart van de Boni-campagne

Afbeelding

Kaart van de Boni-campagne

Barde, Henri / Heneman, C. von

Titel Leupe: Carte de la Riviere Marawine et Districts etc..

Deze grote kaart van de Marowijne en aangrenzende gebieden, vanaf de monding stroomopwaarts tot de samenvloeiing met de Tapanahoni, geeft een overzicht van het oostelijke grensgebied van Suriname.

Hij werd in oktober 1790 getekend door de van oorsprong Zwitserse eerste luitenant bij het Surinaamse Korps Jagers, Henri Barde.

Doel van de kaart was verslag te doen van de militaire expeditie van 26 april tot 16 mei dat jaar tegen de Boni in hun woonoord Aroku (op de kaart gespeld als Arokué) aan de oostelijke oever van de Marowijne, onder leiding van luitenant Johann Friedrich Kübeler.

Op de kaart is de marsroute van de militairen aan de Franse zijde ingetekend en aangegeven met de letter q.

De Franstalige legenda vermeldt in grote lijnen wat voorafging, zoals het vinden van het spoor van de Boni aan de Marowijne in april 1789 (b), de vestiging van een eerste kampement door de militairen eind oktober 1789 (d), de aanleg van de militaire post Armina in februari 1790 (g), en verschillende tussentijdse gevechten.

Kübelers detachement, bestaande uit manschappen van het Vrije Korps en het door witte militairen gevormde Korps Jagers, slaagde erin Boni c.s. uit hun dorpen in Aroku (alle op de kaart aangeduid met de naam van het dorpshoofd) en de nabijgelegen eilanden te verdrijven.

Op één van deze eilanden,‘Islet de Coyo Cormantin’ (o), het huidige Langatabbetje, werd de nieuwe post Nassau gevestigd waar Barde zijn kaart tekende.

In de verklaring linksboven heeft Barde onder meer vermeld dat de nieuwe wijkplaatsen van de Boni ongeveer 40 kilometer stroomopwaarts van de post Nassau lagen, tevens ten zuiden (boven op de kaart) van de ‘place jusqu’à présent à nous connue’ (p).

Dit is een kopie van VEL1991.

Schaalstok van deux petites lieue, de 6000 pas de deux pieds, ou 184 Chaines & 54 Pieds [= ca. 1 : 160.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)