beschrijving beschrijving

Kaart van de post Marowijne

Afbeelding

Kaart van de post Marowijne

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: De Post Marowyne, hoe deselve sig thans bevind, excl. der vier Bastions.

Deze kaart toont de Nederlandse militaire post die halverwege de achttiende eeuw was gevestigd op de westelijke oever van de monding van de Marowijne. Vanaf de tweede helft van dat decennium, toen de Fransen hun claim op het gebied tussen de Sinnamary en de Marowijne nadrukkelijker deden gelden, werd de post periodiek versterkt. Het belang ervan nam aanzienlijk toe nadat de Fransen in 1766 in dit door hen verder nog niet in cultuur gebrachte gebied een fortje of redoute op de oostoever van de Marowijne hadden opgericht. Dit leidde tot toenemende desertie van de Surinaamse militairen, wat tot dan toe door de onherbergzaamheid van de grensstreek lastiger was geweest.

In de oorspronkelijke vorm ging het om een kleine houten versterking op een vierkant grondplan met zijden van ongeveer 35 meter, zoals deze kaart uit 1775 weergeeft. Verder waren basiskwartieren, een bakoven en een put in het fort opgenomen. Bij de vernieuwing van de post in 1793 door de militair ingenieur Bernhardi kreeg deze de vorm van een veel grotere driehoek bestaande uit drie afzonderlijk te verdedigen hoekfortjes of bastions verbonden door een palissade.

Het noorden is rechtsboven.

Schaalstok van 180 Voet = [ca. 1 : 780].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)