beschrijving beschrijving

Kaart van de post Marowijne

Afbeelding

Kaart van de post Marowijne

Roux, J.F. / Bernhardi, Heinrich Ludwig Ditloff

Titel Leupe: Situatie der Post Prins Willem Frederic, aan de zyde van de rivier Marowyne, aangelegd door H.L.C.Bernhardy.

Deze kaart toont de Nederlandse militaire post die halverwege de achttiende eeuw was gevestigd op de westelijke oever van de monding van de Marowijne. Vanaf de tweede helft van dat decennium, toen de Fransen hun claim op het gebied tussen de Sinnamary en de Marowijne nadrukkelijker deden gelden, werd de post periodiek versterkt. Het belang ervan nam aanzienlijk toe nadat de Fransen in 1766 in dit door hen verder nog niet in cultuur gebrachte gebied een fortje of redoute op de oostoever van de Marowijne hadden opgericht. Dit leidde tot toenemende desertie van de Surinaamse militairen, wat tot dan toe door de onherbergzaamheid van de grensstreek lastiger was geweest. Bij de vernieuwing van de post in 1793 door de militair ingenieur Bernhardi kreeg deze de vorm van een veel grotere driehoek bestaande uit drie afzonderlijk te verdedigen hoekfortjes of bastions verbonden door een palissade.

Deze kaart,een kopie door J.F. Roux naar originelen van Bernhardi, toont de nieuwe opzet, en maakt oorspronkelijk klaarblijkelijk deel uit van een serie met betrekking tot de versterking van meerdere kustposten uit 1793. De kaart toont de positie van het fort ten opzichte van de rivier bij eb en vloed. De post Marowijne was voor 1793 hernoemd tot Prins Willem Frederik, naar de in 1772 geboren oudste zoon en erfopvolger van stadhouder Willem V, de latere koning Willem I.

Het noorden is rechtsboven.

Schaalstok van 15 Kettingen a 66 Voeten Rhijnl: = [ca. 1 : 1.530].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)