beschrijving beschrijving

Plan om de monding van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Afbeelding

Plan om de monding van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Generaal plan van defensie van den mond van de rivier Suriname en deszelfs environneerende situatien, banken en diepten van 't water.

Deze kaart toont de zogenoemde ‘Linie van Verstopping’, dus de afsluiting in tijd van oorlog, van de monding van de Surinamerivier, zoals tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog nader uitgewerkt op basis van de eerste, geïmproviseerde opzet daartoe in 1781-1782.

Dit overzicht van het gehele mondingsgebied door Johann Friedrich Ferdinand Wollant is de hoofdkaart behorend bij zijn eerder genoemd algemeen defensieplan en de serie militaire projectkaarten in geheimschrift uit 1781 (VEL2077, en VEL2078), en laat ongeveer dezelfde opstelling van de blokkadeschepen en kanonneerboten zien.

Zie tevens VEL2007A, de oorspronkelijke versie van deze kaart, waarop de inscripties in zowel geheimschrift als in ontcijferde versie te zien zijn.

Schaalstokken van 200 Kettingen à 66 voet rhijnl / 1000 roeden à 12 voet rhijnl = [ca. 1 : 26.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)