Fort

Leyden, redoute (Suriname)

Suriname

Zie Koninklijke Bibliotheek, inv. nr. 136 C 5 deel II, voor p. 521

Afbeeldingen