beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van Willemstad

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van Willemstad

Gebhardt, Jacob daniel

Titel Leupe: Plan van de Willemstad en het fortress Amsterdam.

Dit plan werd gemaakt toen Willemstad begin 18de eeuw overbevolkt begon te raken. Het voorstel werd op 17 april 1707 door de Heren Tien werd goedgekeurd. De maker was de kanonnier en bombardier Jacob Daniël Gebhart, een van de talrijke Duitsers in compagniesdienst. Becks plan bestemde net als het anonieme plan van kort daarvoor (zie Vel1439) het terrein tussen de zeekant, de zuidelijke stadsmuur en de oostzijde van Fort Amsterdam voor de stadsuibtreiding, maar was veel groter van opzet. Het nieuwe stadsdeel (O) moest worden omgeven door een zware muur (Q) met drie grote bolwerken (P, R, S), die samen met het aansluitende fort en de oudere stadsmuur de gehele nederzetting tot één grote vesting zouden maken. Hiervoor moest het kerkhof worden verplaatst naar Otrabanda, aan de overzijde van de Sint Annabaai. Tegelijkertijd kon ook binnen de bestaande Willemstad nog nieuwe bebouwing gerealiseerd worden, door aan de Sint Annabaai een strook land aan te plempen en daar nieuwe kavels uit te geven (T), dus tussen de huidige Heerenstraat en de Handelskade. Dit laatste onderdeel van het plan is als enige uitgevoerd, in 1708 en de eerste jaren daarna.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 100 Rijnlantse Voet maat = [ca. 1 : 105].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)