beschrijving beschrijving

Projectplan voor verdedigingswerken van Willemstad

Afbeelding

Projectplan voor verdedigingswerken van Willemstad

Hertell, Christiaan Frederik

Titel Leupe: Plan van de Willemstad en het fort Amsterdam op het Eyland Curaçao, met de nieuwe geprojecteerde werken enz.

Naar aanleiding van de rapportages door kapitein-ter-zee Cornelis Schrijver in 1737-1738 met betrekking tot de staat van defensie op Curaçao, werden in de Republiek nog in 1738 plannen uitgewerkt in diverse varianten voor uitbreiding van de verdedigingswerken. Naast versterking van de oostzijde van de stad door de aanleg van een voorwal met grote nieuwe bastions (N) en vergroting van de bestaande ‘forten’ Schrikkenburg (C, L) en Bloedfort (B, K), stelde Hertell voor het bolwerk Halve Maan aan de zuidkant van Fort Amsterdam sterk te vergroten (F, O) en een op zichzelf staand voorfort op de punt (P) aan te leggen. Genoemd worden verder de bestaande bastions Oranje (A), De Kat (D), Vlaggestok (E) en Nieuwe Batterij (G), het Waterfort of Lage Batterij (H), en bastion De Klok (I, foutief aangeduid als Bloedfort).

Schaalstokken van 700 Rynlantze Voeten = [ca. 1 : 1.350] / [profiel] 50 Rijnlantze Voeten = [ca. 1 : 75].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)