beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van Willemstad

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van Willemstad

Schrijver, Cornelis

Titel Leupe: Plan van de Willemstad en het fort Amsterdam op het Eyland Curaçao, met de nieuwe geprojecteerde werken enz., met voorgestelde veranderinge.

Naar aanleiding van de rapportages door kapitein-ter-zee Cornelis Schrijver in 1737-1738 met betrekking tot de staat van defensie op Curaçao, werden in de Republiek nog in 1738 diverse plannen uitgewerkt voor uitbreiding van de verdedigingswerken. Deze kaart is gebaseerd op de plattegrond door Hertell uit 1739 (VEL1441A-B), waarbij de nieuwe stadsmuur op een aangehecht kaartdeel aan de oostzijde geheel is doorgetrokken naar de zeekant. Van belang zijn hier vooral de toevoegingen door Schrijver, die op dezelfde wijze een deelontwerp presenteert voor een alternatief voor Hertells voorfort op de punt. In plaats daarvan is een verspringende, doorlopende vestingwal geprojecteerd, die uitloopt in een lang havenhoofd. Dit laatste is in een aparte opgeplakte bijlage uitgewerkt met drie ontwerptekeningen in profiel, met als interessant detail de vuurbakens die Schrijver noodzakelijk vond.

Schaalstok van Curacaoze voet maat van 600 voeten. waar van een voet Correct elf Rijnlandsze Duijmen groot is = [ca. 1 : 1.350].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)