beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Schrijver, Cornelis

Titel Leupe: Plan van het fort Amsterdam en de Willemstad op het Eiland Curaçao, met een nader concept om dezelvde uit te leggen.

In 1745 werd door directeur Faesch en de lokale notabele Willem Meijer, majoor van de burgermilitie, een nieuw plan voor de versterking en uitbreiding van Willemstad opgesteld, waarbij de vestingwal veel verder naar het oosten zou worden verlegd. Die ruimere opzet was een idee van Meijer, die ook wel voor de uitvoering wilde tekenen, op voorwaarde dat hem de grond van de nieuwe uitbreiding in eigendom werd gegeven en hij deze als particulier zou mogen bebouwen en verkopen. De eerste algemene projectkaart daarvan werd in juni 1746 door ‘de Ingenieurs’ overgezonden naar de Republiek. Deze kaart behoort tot een reeks die twee jaar daarop volgende om verdere details te geven. Hier worden de secties binnen het fort behandeld zoals in de index valt te achterhalen. Deze kaart is getekend door Carel Gustaaf Schrijver in 1748 en naast zijn eigen signatuur ook voor akkoord voorzien van die van directeur Isaac Faesch en de majoor der militie Willem Meijer. Hij is vrijwel identiek aan de eerste versie van dit plan tot uitbreiding en versterking van Willemstad uit 1746 (VEL1445). De enige verschillen van betekenis zijn het ontbreken van de contouren van Hertells voorgaande plan uit 1742, en een wat zwaarder geprojecteerde uitvoering van de oostelijke vestingwal.

Het noorden is boven.

Schaalstok van 50 Rijnlandse Roeden = [ca. 1 : 980].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)