beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan van de Willemstad en het fort Amsterdam op het Eyland Curaçao, met en benevens de nieuwe lage batterij enz..

In 1745 werd door directeur Faesch en de lokale notabele Willem Meijer, majoor van de burgermilitie, een nieuw plan voor de versterking en uitbreiding van Willemstad opgesteld, waarbij de vestingwal veel verder naar het oosten zou worden verlegd. Die ruimere opzet was een idee van Meijer, die ook wel voor de uitvoering wilde tekenen, op voorwaarde dat hem de grond van de nieuwe uitbreiding in eigendom werd gegeven en hij deze als particulier zou mogen bebouwen en verkopen. De eerste algemene projectkaart daarvan werd in juni 1746 door ‘de Ingenieurs’ overgezonden naar de Republiek.

Deze kaart behoort tot een reeks die twee jaar daarna werd overgezonden om verdere details te geven. Hier worden de secties binnen het fort behandeld, zoals uit de index valt op te maken. Op deze anonieme kaart is de geplande uitleg van Willemstad aan de oostkant slechts in stippellijnen aangegeven. Voornaamste punt van aandacht is in dit geval de toen pas voltooide Nieuwe Lage Batterij (E) aan de zeezijde ten zuiden van het fort, gebouwd op particulier initiatief, vermoedelijk naar een ontwerp van de in 1743 eveneens naar Curaçao gezonden militair ingenieur Jacob Ribbius. De Nieuwe Lage Batterij kwam te liggen op de plaats waar al bij de verovering van het eiland in 1634 een redoute was opgeworpen, die in 1681 door een orkaan werd vernield. In 1691-1701 werd ter vervanging onder het zuidwestelijke bastion van Fort Amsterdam, de Nieuwe Batterij, het zogenoemde Waterfort aangelegd, ook bekend als de Lage Batterij (C op de kaart). Om de toegang tot de Sint Annabaai verder te verdedigen volgde dus in 1748 de wat verder vooruitgeschoven Nieuwe Lage Batterij of Nieuwe Waterfort, waarna de versterking uit 1691 doorgaans werd aangeduid als Oude Lage Batterij of Oude Waterfort. Beide zijn tegenwoordig geheel verdwenen.

Het noorden is boven.

Schaalstok van 30 Rijnlandse Roeden = [ca. 1 : 980].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)