beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan van een gedeelte van de Willemstad met de nieuwe projectens en hoe ver wij met het leggen van het fundament in 't water tot heden geavanceerd zyn op den 6 Maart 1744.

Aan de uitvoering van het plan tot versterking van Willemstad zoals opgesteld door directeur van ’s Lands fortificatiën Hertell in 1742 (zie VEL1444) is in de volgende twee jaar op bescheiden schaal gewerkt, met name aan de vergroting van het oude stadsbastion Bloedfort aan het Waaigat. De nieuwe fundamenten daarvoor waren eind 1744 gelegd, waartoe men eerst een stuk land tegen het oude bastion had moeten aanplempen. Op deze kaart is te zien dat slechts twee fundamenten (nummer D) moesten worden gelegd om het plateau te voltooien. Daar bleef het echter bij, want in het jaar daarop werd door directeur Faesch en de notabele ingezetene Willem Meijer, majoor van de burgermilitie, een nieuw plan voor de versterking en uitbreiding van Willemstad opgesteld, waarbij de vestingwal veel verder naar het oosten zou worden verlegd.

Het noorden is boven.

Schaal van 30 Rijnlandse Roeden = 117 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)