beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Schrijver, Cornelis / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Plan van een gedeelte van de Willemstad, met de nieuwe projecten van den Heer Luit. Generaal Hertel en hoe verre daar aan gewerkt is..

Aan de uitvoering van het plan tot versterking van Willemstad zoals opgesteld door directeur van ’s Lands fortificatiën Hertell in 1742 (zie VEL1444) is in de volgende twee jaar op bescheiden schaal gewerkt, met name aan de vergroting van het oude stadsbastion Bloedfort aan het Waaigat. De nieuwe fundamenten daarvoor waren eind 1744 gelegd, waartoe men eerst een stuk land tegen het oude bastion had moeten aanplempen. Daar bleef het echter bij, want in het jaar daarop werd door directeur Faesch en de notabele ingezetene Willem Meijer, majoor van de burgermilitie, een nieuw plan voor de versterking en uitbreiding van Willemstad opgesteld, waarbij de vestingwal veel verder naar het oosten zou worden verlegd. Toch werd in 1750 nog een laatste poging gedaan om het bastion te vergroten zoals op deze kaart is aangegeven. Hier wordt bevestigd dat reeds alle fondamenten gelegd en opgevuld zijn. De muren van het bastion zijn echter slechts geprojecteerd.

Het noorden is boven.

Schaal van 30 Rijnlandse Roeden = 117 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)