beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam (open)

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam (open)

Esdré, Godfried Carel / Burmania, Gemme Onuphrius van

Titel Leupe: Plan tot het uitleggen van de Willemstad, geconcipieerd in den jare 1748, zoo mede het project van Zyn Exc. Den Heer Generaal van Burmania, zoo als het zelve op het terrein getraceert legt.

Deze kaart met opgeplakte deelkaart door Godfried Carel Esdré uit 1754, toont in een marginaal aangepaste kopie een deel van het projectplan voor de versterking en uitbreiding van Willemstad dat in 1751 op verzoek van stadhouder Willem IV werd gepresenteerd door de generaal der infanterie Gemme Onuphrius van Burmania. De overzichtskaart die oorspronkelijk bij Van Burmania’s memorie van 1751 behoorde en waarop het project als geheel is ingetekend is te vinden onder nummer VEL1452.

Van de hier getoonde plattegrond, gemaakt als nadere uitwerking van het plan van de generaal nadat dit in 1752 was goedgekeurd, bestaat nog een tweede versie in een rapport van zijn hand uit 1754, waarin de nieuwe opzet wordt vergeleken met die van 1748 (Nationaal Archief, 1.05.01.02 inv.nr. 1329 kaarten 1, 2, voorheen VEL 1455); daarop ontbreekt echter de stratenindeling van het nieuwe geprojecteerde stadsdeel. Deze open versie van de kaart verschilt van de dichtgevouwen versie omdat het via referentienummers de secties van de muur aan de oostkant aangeeft.

Het noorden is boven.

Schaalstok van 40 Roeden Rijnlands = [ca. 1 : 970].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)