beschrijving beschrijving

Kaart van Willemstad en omgeving

Afbeelding

Kaart van Willemstad en omgeving

Geerts, S.

Titel Leupe: Topographisch plan van de Willemstad, het fort Amsterdam en een gedeelte van het Eiland Curaçao, opgenomen en geteekend door.

Deze topografische kaart van Willemstad en omgeving werd in 1754 in opdracht van directeur Isaac Faesch vervaardigd door S. Geerts, als deel van een serie gedetailleerde situatie

en projectkaarten uit hetzelfde jaar van de voornaamste bestaande verdedigingswerken op Curaçao. Deze kaarten dienden toen als bijlagen bij de voortgangsrapportage van de directeur aan de bewindhebbers met betrekking tot de uitvoering van Van Burmania’s plan, dat ook de versterkingen in de buitenbaaien omvatte. Over S. Geerts zelf weten we jvrijwel niets. Gezien de kwaliteit van zijn kaarten en zijn vaardigheid in de uitbeelding van militair-technische elementen

onder meer in de ‘steriographische’ weergave van de versterkingen aan de buitenbaaien

lijkt het aannemelijk dat hij militair ingenieur was, waarschijnlijk in een officiersrang bij de artillerie. Buiten zijn vijf Curaçaose kaarten is geen ander werk van hem bekend, en evenmin komt zijn naam in deze samenhang in vroegere of latere jaren voor.

Het noorden is linksboven.

Schaalstok van 210 Rijnlandsch Roeden = [ca. 1 : 1.750].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)