beschrijving beschrijving

Projectplan voor Fort Amsterdam

Afbeelding

Projectplan voor Fort Amsterdam

Burmania, Gemme Onuphrius van / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Plan van de nieuw te makene Polygone in groot bestek, ten einde alle byzonderheden te konnen aanwyzen.

Deze kaart is onderdeel van een serie gedetailleerde situatie

en projectkaarten uit 1754 van de voornaamste bestaande verdedigingswerken op Curaçao. Deze kaarten dienden toen als bijlagen bij de voortgangsrapportage van de directeur aan de bewindhebbers met betrekking tot de uitvoering van Van Burmania’s plan, dat ook de versterkingen in de buitenbaaien omvatte. Hier is het ontwerp voor de bastions aan de oostzijde van Fort Amsterdam te zien. Dit plan vormt een compromis tussen de velen voorgaande schetsen van de oostmuur.

Het noorden is links.

Schaal van 10 Rijnlandse Roeden = 155 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)