beschrijving beschrijving

Plattegrond van Fort Amsterdam

Afbeelding

Plattegrond van Fort Amsterdam

Serz, Christoph Gottlieb Friedrich

Titel Leupe: Plan van het fort Amsterdam en de Willemstad op het Eiland Curaçao, opgenomen in de maand February 1776 door.

Deze plattegrond van Fort Amsterdam en Willemstad uit 1776 maakt deel uit van een reeks situatiekaarten van de bestaande forten en kleinere versterkingen op het eiland die in 1776 werd vervaardigd door de twee jaar eerder aangestelde militair ingenieur Christoph Gottlieb Friedrich Serz, luitenant der artillerie. Aanleiding was de bezorgdheid van de bewindhebbers van de Kamer Amsterdam, die binnen de WIC de eerst verantwoordelijken waren voor het bestuur over Curaçao, en daarmee over de staat van de defensie op het eiland. Deze zorgen namen nog toe nadat in 1776 de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was begonnen en men in Britse represailles voor de Nederlandse leveranties aan de opstandige koloniën dreigden. De kaarten van Serz dienen in de eerste plaats als aanvullende informatie op het rapport van Rodier, maar geven de versterkingen van enkele van de buitenbaaien op een zodanig schematische wijze weer dat het in die gevallen tevens om projectplannen zou kunnen gaan. De opdracht aan Serz stond in elk geval in verband met de wens van de bewindhebbers om op korte termijn de verdediging langs de kust beter op orde te krijgen, waartoe ook de ingezetenen van Curaçao zouden moeten bijdragen. Hoe dan ook, zijn plattegrond van Willemstad en Fort Amsterdam laat goed uitkomen dat in de meer dan twee decennia die toen waren verstreken sinds de laatste activiteiten (1754) in het kader van generaal Van Burmania’s plan, in de feitelijke situatie ter plaatse niets wezenlijk was veranderd.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 60 Roeden Rhinlands = [ca. 1 : 1.460].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)