beschrijving beschrijving

Plan voor een kruitmagazijn bij Willemstad

Afbeelding

Plan voor een kruitmagazijn bij Willemstad

Schrijver, Cornelis

Titel Leupe: Plannen voor een kruidmagazijn, ook geschikt om daarbij te kunnen bergen provisien voor de besetting en de stad enz.

Dit plan voor een kruitmagazijn bestaat uit een plattegrond en profiel. Het magazijn zou gebouwd moeten worden aan de zuidzijde van het Fort Amsterdam te Willemstad. De geprojecteerde omvang van het magazijn is gekozen om voldoende ruimte te hebben om het kruid alsook andere vracht van koopvaarders te kunnen opslaan. Waterputten zijn ontworpen om bij beleg het magazijn te kunnen behouden en verschillende voorzieningen zijn getroffen om bij bliksem, brand of explosies de kruitruimte niet te laten ontploffen. Zo zijn speciale luiken en dikke wanden voorgesteld. De kaart is ondertekend op 15 december 1738 en gekopieerd op 13 januari 1739 (abusievelijk staat 14 januari 1738 genoteerd) met minimale verbeteringen.

VEL1477A-D zijn versies van hetzelfde ontwerp, gemaakt op verschillende data en met minimale verschillen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.