beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een gebouw binnen het fort Amsterdam

Afbeelding

Ontwerp voor een gebouw binnen het fort Amsterdam

Hebbeling, A.

Titel Leupe: Tekeningen en plans van het Gouvernementsgebouw op Curaçao in het fortres Amsterdam, Blad 9: Gesigt van 't Gebouw aan de Zuijdzijde binnen 't Fortres.

Zoals bij meer Nederlandse vestigingen in West-Indië werden er in de loop van de 18de eeuw allerhande voorstellen gedaan tot verbetering van de verdediging van Curaçao. Deze voorstellen zijn slechts zeer ten dele uitgevoerd, maar wel zijn als resultaat veel situatie

en projectkaarten van versterkingen en strategische locaties op Curaçao bewaard gebleven. Deze reeks, VEL1484-5 en 2147A-G, is vlak na de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) gemaakt. Hier is een aanzicht van het gebouw aan de zuidzijde binnen het fort getekend.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)