beschrijving beschrijving

Kaart van Willemstad en omgeving

Afbeelding

Kaart van Willemstad en omgeving

Heneman, Johan Christoph van / Schrijver, Cornelis / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Plan en Profilen van de haven en Willemstad op het Eyland Curaçao, zo als deselve by naauwkeurige meeting en peylinge bevonden is op den 26 Aug. 1748.

Deze zeldzame hydrografische kaart met drie profielen van de toegang tot de Sint Annabaai, gebaseerd op metingen en peilingen van 26 augustus 1748, gaat mogelijk terug op het werk van de militair ingenieurs Carel Gustaaf Schrijver en Godfried Carel Esdré. In het Nationaal Archief zijn nog twee andere versies bewaard gebleven, met inventarisnumers VEL598 en 4.OBPV 1.131, die echter geen van beide uitsluitsel geven over de maker.

De hier getoonde kaart betreft een latere kopie, gezien de stijl van de belettering en andere elementen in de weergave. Als meest waarschijnlijke maker komt de militair ingenieur Johan Christoph Heneman in aanmerking, die in de jaren zeventig van de achttiende eeuw verder voornamelijk in Suriname, Essequibo en Demerara werkzaam was. Zie ook de vergelijkbare kaart van de Caracasbaai op VEL643.

Oorsprong: Overgekomen, 1748. van Curaçao, kamer Amsterdam, kohier inv. 39 fol. 4731.

Het noorden is boven.

Schaal van het plan 60 Rijnlandse Roeden = 80 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)